Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Ifølge oppslag i Aftenposten 15. mai 1996 har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet hemmeligholdt dokumenter i forbindelse med Statskonsults utredning om støtte til private skoler inntil utredningen forelå. Dokumentene er fortsatt unntatt fra offentlighet.

Mener statsråden dette er i samsvar med prinsippene for praktisering av mer offentlighet i forvaltningen?"


Les hele debatten