Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.05.1996
Besvart: 29.05.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Departementets høringsutkast til læreplan for studieretningsfaget bio- logi har møtt sterk kritikk fra fagkyndige. Det blir blant annet hevdet at læreplanutkastet faglig sett ikke holder mål, og mange frykter at resultatet blir en ytterligere nivåsenkning i den videregående skolen. I Aakvaag- utredningen om forskning og innovasjon fremheves realfagenes betydning.

Hvorfor svekkes de faglige kravene i blant annet biologifaget når realfagene snarere må styrkes?"


Les hele debatten