Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 28.05.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Den sterke sentralisering på eiersiden i havbruksnæringen fortsetter ved at kapitalsterke konsern betaler 7-10 mill. kroner for de konsesjonspapirer som oppdretterne har fått gratis. Hydro Seafood fører an i disse oppkjøp, og er nå helt dominerende i deler av landet.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at havbruksnæringa beholder sitt preg som en distriktsnæring med lokale, aktive eiere som sikrer at verdiskaping og sysselsetting beholdes i den kommune der konsesjonen er gitt?


Les hele debatten