Spørretimespørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til statsministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 05.06.1996 av justisminister Grete Faremo

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Stortinget ba i et vedtak av 19. juni 1995 Regjeringen innskjerpe overfor departementenes politiske ledelse og embedsverk "at offentlighets- lovens bestemmelser og intensjoner blir etterlevd og departementenes journal- føring praktisert på en måte som sikrer offentlig innsyn i forvaltningen." I året som er gått er det avdekket en rekke brudd på offentlighetsloven.

Hva har Regjeringen gjort for å oppfylle Stortingets vedtak av 19. juni 1995?"


Les hele debatten