Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til utenriksministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "WHO anbefaler at psykisk helse må prioriteres på linje med annen nødhjelpsinnsats. Befolkningen i Bosnia er påvirket av krigen gjennom alvorlige traumatiske hendelser og langvarige belastninger ved å leve flere år i krigssonen. De er sterkt preget av redsel, tap og vanskelige sosiale forhold.

I hvilken grad brukes nødhjelpsmidlene til psykososiale prosjekter i Bosnia?"


Les hele debatten