Spørretimespørsmål fra Jorunn Hageler (SV) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Jorunn Hageler (SV)

Spørsmål

Jorunn Hageler (SV): Europarådets parlamentarikerforsamling har vedtatt å oppfordre sine medlemsland til å iverksette en rekke tiltak for å styrke menneskerettighetene til flyktninger/asylsøkere. Blant de foreslåtte lovendringer er forslag om å gi oppsettende virkning mens en sak er til behandling i rettsapparatet, samt å sette en maksimumsgrense for varetektsfengsling av asylsøkere.

Hva vil Regjeringa gjøre for å etterkomme disse oppfordringene?


Les hele debatten