Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "I den seinare tid har det med rette vorte fokusert på dårleg utført fagarbeid ved elektriske produkt og innretningar (Jf. Forbrukerrapporten nr. 2/96).

Kva vil kommunal- og arbeidsministeren gjera for å sikra kvalitets- messig og sikkerheitsmessig godt arbeid i elektrobransjen?"


Les hele debatten