Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til miljøvernministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Kvar er dei 22 000 reinsdyra som Direktoratet for naturforvaltning legg til grunn i si forvaltning av Hardangervidda, og kor mange av desse må krysse rv 7 for å få vinterbeite?"


Les hele debatten