Spørretimespørsmål fra Håkon Steinar Giil (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Håkon Steinar Giil (Sp)

Spørsmål

Håkon Steinar Giil (Sp): "Vingen-feltet i Sogn og Fjordane høyrer med til dei største og mest verneverdige helleristningsfelta i Norden. Eg har fått opplyst at dette feltet likevel ikkje er med på femårsprosjektet som Riksantikvaren set i gang i 1996 der målet er å sikre 300 felt før år 2000. Det er vidare gitt avslag på ein søknad om forskingsmidlar for å utprøve nye måtar å sikre slike felt på.

Vil statsråden medverke til at dette feltet, som står i fare for å verte sterkt forringa innan kort tid, kan verte sikra?"


Les hele debatten