Spørretimespørsmål fra Einar Steensnæs (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 23.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Einar Steensnæs (KrF)

Spørsmål

Einar Steensnæs (KrF): "Postverket distribuerer store mengder adressert reklame. Ved siden av det ordinære postordresalget er det avdekket at slike kunderegistre også blir brukt til distribusjon av prøver på pornografiske blader. Det forekommer også at det sendes ut reklame til avdøde personer på grunn av manglende oppdatering av registrene. Mange opplever dette som en stor belastning.

Hvilke tiltak kan iverksettes for å skjerme forbrukerne mot uønsket adressert reklame?"


Les hele debatten