Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Utgreiingane om NSB-tunnel gjennom Gamlebyen er basert på at funksjonane i Lodalen blir som i dag. Ved å frigjere Lodalen vil eit justert alternativ S5 stå fram som mykje betre enn i utgreiinga. Eg ber om å få vite kva utgreiingane har kosta og vil stille følgjande spørsmål:

Har ikkje konsulentane og/eller NSB sjølve oppdaga at NSB sitt styre har vedteke nedlegging innan år 2000?"


Les hele debatten