Spørretimespørsmål fra Modulf Aukan (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 24.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Modulf Aukan (KrF)

Spørsmål

Modulf Aukan (KrF): "Trafikkreglar for syklistar har vorte forsinka. I St. meld. nr. 34 (1992-93), Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97, er det uttala at dette emnet skal prioriterast i perioden. Enda er ikkje nye reglar på plass.

Kan statsråden seie når nye utkast til trafikkreglar for syklistar vil koma?"


Les hele debatten