Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til samferdselsministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Det framgår av Tønsberg Blad 24. mai 1996 at finansieringen av bygging av to nye riksveiferger på sambandet Horten-Moss ennå ikke er kommet i orden, og videre framgår at bankene ikke er overbevist om at Bastø-Fosen A/S har økonomisk grunnlag for å finansiere de nye fergene.

Hvilken sikkerhet hadde departementet for konsesjonshavernes evne til å finansiere bygging og drift av riksveisambandet Horten-Moss da konsesjonen ble tildelt?"


Les hele debatten