Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 29.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Et flertall i bioteknologinemnden vil ikke anbefale at man endrer lov om medisinsk bioteknologi, slik at helsevesenet kan oppsøke slektninger til en pasient med arvelig sykdom for å informere om økt risiko for samme sykdom uten pasientens tillatelse.

Vil helseministeren følge innstillingen fra flertallet i bioteknologi- nemnden eller mindretallets innstilling fra nemnden som vil tillate slik oppsøkende virksomhet?"


Les hele debatten