Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av helseminister Gudmund Hernes

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I Rogaland har fylkesrådmannen foreslått at det skal innføres egenbetaling ved innleggelse på sykehus med en døgnpris på kr. 50. Et tilsvarende forslag er tidligere avvist av departementet som lovstridig.

Hvordan vil statsråden forholde seg til denne aktuelle saken som vedrører et lovfestet prinsipp om gratis sykehusopphold for befolkningen?"


Les hele debatten