Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til finansministeren

Datert: 22.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "NHO har bevisst lekket konklusjonene fra Grønn skattekommisjon før utvalgets innstilling er offentliggjort. Dette er gjort fordi NHO vil undergrave målet om å øke skattleggingen av miljøforurensning og redusere skattleggingen av arbeid.

Hvordan vil Regjeringen reagere mot dette tillitsbruddet fra NHO?"


Les hele debatten