Spørretimespørsmål fra Bjørg Hope Galtung (Sp) til justisministeren

Datert: 28.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av justisminister Grete Faremo

Bjørg Hope Galtung (Sp)

Spørsmål

Bjørg Hope Galtung (Sp): "Estlandske myndigheiter, ved innanriksminister Rask, har etter eit møte med ein norsk delegasjon 29. april 1996 sendt førespurnad til justis- ministeren om hjelp til mellom anna utstyr til desarmering av bomber og trening av bombehundar.

Kva kan justisministeren gjera for å imøtekoma denne førespurnaden?"


Les hele debatten