Spørretimespørsmål fra Anders Hornslien (A) til barne- og familieministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Anders Hornslien (A)

Spørsmål

Anders Hornslien (A): "To svenske statsborgere har vært samboende og jobbet i Oslo siden 1972. De vil nå registrere sitt partnerskap. Paret blir imidlertid avvist av norske myndigheter som viser til at partnerskapsloven forutsetter at en av partene må være norsk statsborger. Svenske myndigheter avviser paret med at den svenske partnerskapsloven forutetter at paret er bosatt i Sverige.

Hva kan gjøres for at disse kan få sitt partnerskap lovmessig registrert, uten å måtte oppgi sitt statsborgerskap?"


Les hele debatten