Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til forsvarsministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Ifølge TV2-nyhetene har USA gjennom en årrekke betalt langt mer for å finansiere militær infrastruktur i Norge og pensjoner for ansatte i E-tjenesten enn det som har kommet fram i statsbudsjettet. Dette overskuddet på flere hundre millioner kroner har gått inn på et eget fond.

Hva er midlene i dette fondet brukt til, og hvordan har man sikret en demokratisk kontroll med bruken av disse pengene?"


Les hele debatten