Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til nærings- og energiministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Mange protesterte da det internasjonale Phillip Morris-konsernet i april 1993 fikk konsesjon til å overta Freia. De ansatte og andres protester førte ikke fram. Nå skal sukkervaredivisjonen selges ut. Det kan bety arbeidsløshet for de ansatte.

Vil næringsministeren sette ned foten når konsesjonsvilkårene nå ser ut til å bli brutt slik de anstatte fryktet?"


Les hele debatten