Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 31.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Offentlege innkjøp favoriserer dei største bedriftene. Eit nytt regelverk for offentlege innkjøp som er under arbeid, kan gjere det endå vanskelegare for små bedrifter å delta i anbudskonkurransen.

Kva vil statsråden gjera for at det skal bli lettare for småbedriftene å hevda seg i denne konkurransen?"


Les hele debatten