Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.05.1996
Fremsatt av: Marit Lefdal (A)
Besvart: 05.06.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): "Ifylgje forskrift for opptak til høgare utdanning, vert det ikkje gitt dispensasjon frå kravet om bestått eksamen for søkjarar som er sjuke til eksamen.

Ser statsråden det som rimeleg at desse elevane får eit års utsetjing før dei kjem i gang med høgare utdanning?" Tatt opp av Marit Lefdal


Les hele debatten