Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.05.1996
Besvart: 05.06.1996 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "Skriftlig eksamen i norsk endres fra våren 1997. Elevene skal ha to eksamensdager med ulikt innhold og ulike oppgavetyper. Den ene dagen skal oppgaven besvares på hovedmål, den andre på sidemål. Eksamenssekretariatet trekker hvilken dag oppgaven skal besvares på henholdsvis hovedmål og sidemål.

Betyr denne endringen at hovedmålsstilen og sidemålsstilen sidestilles med hensyn til vanskelighetsgrad?"


Les hele debatten