Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Kommune-Norge har dårlig erfaring med statlig finansiering når det gjelder store reformer som kommunene skal ha ansvaret for, som Reform 97 og HVPU-reformen. Fylkeskommunen har dårlig erfaring med finansieringen av de fylkeskommunale sykehusene i forhold til løfter gitt av staten.

Hvorfor skal kommunene tro på og basere seg på Regjeringens løfter om statlig finansiering av renter og avdrag i 30 år på lån til sykehjemsutbygging, når det ikke innføres noen juridiske garantier for dette?


Les hele debatten