Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.05.1997
Fremsatt av: Carl I. Hagen (FrP)
Besvart: 28.05.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Staten vant en sak i Høyesterett om tolkningen av Grunnloven vedrørende Stortingets rett til å foreta endringer i løpende pensjoner og tillegg. Dette har medført et forslag til endring av Grunnloven slik at personers pensjonsrettigheter gis et grunnlovsvern mot endringer som er negative for pensjonistene.

Vil Regjeringen støtte eller avvise det foreliggende grunnlovsforslag?


Les hele debatten