Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til sosialministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): En svakhet i Folketrygdens fremtidige forpliktelser er at det ikke eksisterer et reelt fond hvis avkastning skal dekke pensjonsforpliktelser, i hvert fall tilleggspensjonsforpliktelser. Vil Regjeringen derfor bygge opp et slikt normalt pensjonsfond for Folketrygden ved å overføre statlige aksjer i selskaper hvor aksjeinvesteringen er en finansiell investering som for eksempel DnB, Kreditkassen, Statoil, Telenor og Norsk Hydro?


Les hele debatten