Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til justisministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart: 28.05.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Foreningen 5 f representerer etnisk blandede familier fra det tidligere Jugoslavia. Som jugoslaver har de mistet land, nasjonal identitet, kultur og språk, og har ikke noe fedreland å vende tilbake til. Noen av dem har ennå ikke etter 4-5 år fått svar på sine asylsøknader.

Vil justisministeren være behjelpelig med å gi disse fedrelandsløse personene et nytt fedreland, nemlig Norge?


Les hele debatten