Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til miljøvernministeren

Datert: 23.05.1997
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 28.05.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Miljøvernministeren ønsker å legge avgift på søppelinnlevering for å stimulere til kildesortering og gjenbruk. Samtidig planlegger blant annet Tromsø kommune å investere store beløp i forbrenningsanlegg, og dermed gjøre kildesortering vanskeligere og mindre lønnsom.

Anbefaler miljøvernministeren kommunene å satse på kildesortering eller forbrenningsanlegg?


Les hele debatten