Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å sikre at alle utenlandske leger som oppfyller alle formalkravene, får tildelt turnusplass på linje med leger utdannet i Norge. (Trukket tilbake)

Datert: 26.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ifølge Dagbladet 25. februar 1998 har en utenlandsk lege fått avslag på 190 søknader om legearbeid i Norge, selv om han fyller alle formalkrav bortsett fra turnustjeneste, som det er svært begrenset tilgang til. Samtidig mangler en rekke norske kommuner leger.

Vil statsråden ta initiativ til å sikre at alle leger som oppfyller formalkravene, får tildelt turnusplass på linje med leger utdannet i Norge?


Les hele debatten