Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til olje- og energiministeren

Om å hindre forskjellsbehandling av strømkunder i distriktene og sentrale strøk pga. at NVE vil differensiere nettkostnadene og innføre regionalnett som nytt nettnivå

Datert: 25.02.1998
Besvart: 11.03.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Norges Vassdrags- og Energiverk går inn for å differensiere nettkostnadene og innføre et nytt nettnivå, kalt regionalnett. Denne oppdelingen vil føre til at husholdninger og bedrifter i distriktene får høyere strømutgifter, mens strømabonnenter i mer sentrale strøk slipper billigere.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre ei slik uheldig forskjellsbehandling av landets strømkunder?


Les hele debatten