Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til miljøvernministeren

Om det at ekstrakostnadene ved arkeologiske funn av nasjonal interesse skal berast av kommunar og andre utbyggarar. (Trukket tilbake)

Datert: 18.02.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Arkeologiske funn påfører mange kommunar og andre utbyggarar store ekstrakostnader.

Meiner miljøvernministeren at det er rett at kostnadene ved funn av nasjonal interesse skal berast av utbyggaren?


Les hele debatten