Spørretimespørsmål fra Mimmi Bæivi (A) til justisministeren

Om at politimesteren i Vest-Finnmark har gitt uttrykk for at politiet aksepterer selvjustis i reintyverisaker

Datert: 05.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Mimmi Bæivi (A)

Spørsmål

Mimmi Bæivi (A): Dagsrevyen beskriver i en reportasje 16. februar 1998 forholdene knyttet til reintyverier i Finnmark, hvor det ifølge reportasjene er store mørketall. Politimesteren i Vest-Finnmark har i den anledning gitt uttrykk for at politiet aksepterer selvjustis i slike tyverisaker, og at det er i orden at reineiere stjeler fra hverandre.

Er justisministeren enig i politimesterens uttalelser, og at politiet ikke skal forholde seg til reintyverier som til andre lovbrudd?


Les hele debatten