Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Universitetet i Oslo med hjemmel i universitetslovens § 40 har innført en eksamensavgift for privatister på opptil 1760 kr

Datert: 05.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Universitetet i Oslo har med hjemmel i § 40 i universitetsloven besluttet at privatister skal betale opptil 1760 kroner for å avlegge eksamen. Det dreier seg om personer som, til tross for at de ikke er opptatt som studenter, har hatt initiativ til å skaffe seg de fornødne kunnskaper.

Synes statsråden det er rimelig å belønne et slikt initiativ med en slik eksamensavgift i tillegg til semesteravgiften, og vil statsråden foreta seg noe i sakens anledning?


Les hele debatten