Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt laserfartsmåleren LTI 20.20 er pålitelig nok til at motorsyklister kan garanteres tilstrekkelig rettssikkerhet

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av justisminister Aud-Inger Aure

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Norsk Motorsykkelunion (NMCU) har fått uvanlig mange henvendelser fra medlemmer som hevder at de ikke har gjort seg skyldig i den fartsovertredelse de er beskyldt for, og som opprettholder et sterkt engasjement om urettmessig behandling lenge etter at boten er betalt og førerkort tilbakelevert. Laserfartsmålere LTI 20.20 blir benyttet i fartsmåling av motorsykler.

Mener justisministeren at denne type måling og instrument er pålitelig nok til å kunne garantere motorsyklister tilstrekkelig rettssikkerhet?


Les hele debatten