Spørretimespørsmål fra Tomas Norvoll (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt Nordland fylkeskommunes vedtak om konkurranseutsetting av all renhold-, kantine-, kjøkken- og vaskeritjeneste er i tråd med Regjeringas politikk

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Tomas Norvoll (A)

Spørsmål

Tomas Norvoll (A): Det borgerlige flertallet i Nordland fylkeskommune, med Senterpartiet i spissen, har vedtatt å konkurranseutsette all renhold-, kantine-, kjøkken- og vaskeritjeneste. Dette fører til at 800 arbeidsplasser settes i fare. Det er store internasjonale selskap som tar over deler av tjenestene. Senterpartiets stortingsvalgprogram sier: «Markedsliberalismen må avvises som virkemiddel i vår framtidige økonomiske politikk».

Mener statsråden at Nordland fylkeskommune driver i tråd med Regjeringas politikk?


Les hele debatten