Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å få en korrekt prisfastsettelse på kommunale tjenester, da avgifter og gebyrer varierer sterkt kommuner imellom

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Kommunale avgifter og gebyrer varierer sterkt på samme typer tjenester fra kommune til kommune. Mange av disse tjenestene belastes brukerne etter selvkostprinsippet. Hva slags kostnadsfaktorer kommunene legger til grunn for å fastsette selvkost for de respektive områder for kommunal tjenesteyting synes uklart i mange kommuner. Behandlingsgebyr for vanlig byggesøknad varierer mellom to nabokommuner fra kr. 876 i den ene til kr. 9000 i den andre.

Hva kan gjøres for å få en korrekt prisfastsettelse på kommunale tjenester?


Les hele debatten