Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det nyopprettede småbåtregisteret er tenkt til fremtidig inndrivelse av avgifter på småbåter

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): På Sørlandet og i landet ellers finnes et betydelig antall fritidsbåter som det nå er pålagt eierne å registrere i det nyopprettede småbåtregisteret.

Kan finansministeren antyde at dette båtregisteret fortsatt vil være kostnadsfritt for brukerne de neste årene, og således ikke tenkt til fremtidig inndrivelse av avgifter på småbåter?


Les hele debatten