Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om tiltak for å bedre norsk lastebilnærings konkurranseevne, som svekkes pga. innføringen av veibruksavgift i Sverige

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Innføring av veibruksavgift i Sverige 1. februar 1998 skaper problemer for norske transportører. Tilgjengeligheten for kjøp av vignett er dårlig grunnet lokaliseringen av salgssteder og åpningstider, og skaper køer blant annet ved Svinesund. Videre svekker den svenske veibruksavgiften konkurranseevnen for norske transportører med en årsavgift på 10 500 kroner.

Hva vil statsråden bidra med for å bedre norsk lastebilnærings konkurranseevne?


Les hele debatten