Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om at statsråden i et foredrag i London igjen har gitt uttrykk for at Regjeringen nå gjennomfører en bistandspolitikk bygd på ett partis politikk

Datert: 06.03.1998
Besvart: 11.03.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Statsråden bekreftet i spontanspørretimen 14. januar 1998 den store enigheten det er i Stortinget om bistandspolitikken. I et foredrag i London 19. februar 1998 gir hun imidlertid nok en gang klart uttrykk for at Regjeringen nå gjennomfører en bistandspolitikk bygd på ett partis politikk, og helt annerledes enn politikken til den forrige regjeringen.

Er det ikke uheldig å si noe annet ute enn hjemme?


Les hele debatten