Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Om når Stortinget får til handsaming saka om nye skattereglar frå 1999 for spesielt databedrifter. (Trukket tilbake)

Datert: 06.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Næringsminister Sponheim seier til Dagens Næringsliv at nye skattereglar for spesielt databedrifter skal gjerast gjeldande frå l999.

Når tid får Stortinget denne skattesaka til handsaming?


Les hele debatten