Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 26.05.1997
Besvart: 04.06.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Den amerikanske sparkesykkelen med hjelpemotor (GO-PED) er blitt klassifisert som moped, nektet typegodkjenning, og forbudt brukt både i forbindelse med konkurranser, på avsperrede områder og i trafikken. Samtidig er sykkel med hjelpemotor omklassifisert og godkjent.

Vil statsråden gripe inn og sørge for at også sparkesykkelen med hjelpemotor blir tillatt?


Les hele debatten