Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til utenriksministeren

Om å gi Stortinget en redegjørelse om MAI-forhandlingene (Multilateral Agreement on Investment)

Datert: 06.03.1998
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 11.03.1998 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Norge har siden 1995 deltatt i forhandlinger om Multilateral Agreement on Investment - forkortet til MAI. Forhandlingene legger opp til en svært omfattende avtale som skal sikre investorers rett til å investere i avtaleområdet uten å behandles dårligere enn innenlandske investorer. Det skal heller ikke stilles betingelser overfor investorer.

Vil utenriksministeren gi en redegjørelse til Stortinget om MAI-forhandlingene?


Les hele debatten