Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til helseministeren

Om at Rikstrygdeverket avviser å betale for ryggoperasjoner i Sverige, mens pasienter bosatt i Oslo får dekket slike på statlige pasientbromidler

Datert: 10.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I et oppslag i Aftenposten 10. mars 1998 blir det referert til at Rikstrygdeverket med helseministeren i ryggen avviser å betale for ryggoperasjoner i Sverige. Behandlingsmåten skal være omstridt blant norske leger. Pasienter med tilsvarende lidelser bosatt i Oslo får allikevel dekket behandling i Sverige på statlige pasientbromidler. Behandlingen som tilbys i Sverige har gitt gode resultater.

Synes helseministeren at bosted er et tilfredsstillende kriterium for å få dekket operasjoner i utlandet?


Les hele debatten