Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til miljøvernministeren

Om det at ekstrakostnadene ved arkeologiske funn av nasjonal interesse skal berast av kommunar og andre utbyggarar

Datert: 10.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Arkeologiske funn påfører mange kommunar og andre utbyggarar store ekstrakostnader.

Meiner miljøvernministeren at det er rett at kostnadene ved funn av nasjonal interesse skal berast av utbyggaren?


Les hele debatten