Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om å forhindre bygging av flere søppelforbrenningsanlegg, da avtaler om store avfallsleveranser vil gå ut over retur- og gjenvinningsordninger

Datert: 10.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Det planlegges flere søppelforbrenningsanlegg i Norge. Blant annet planlegger bedriften Energos å bygge ut avfallsbaserte energiverk for nærmere 1 mrd. kroner. For at disse anleggene skal bli lønnsomme trengs det langsiktige avtaler om leveranser av store mengder avfall. Dette vil gå ut over allerede etablerte, og planlagte retur- og gjenvinningsordninger.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre bygging av slike anlegg, eventuelt hvilke råd vil hun gi kommuner som planlegger slike?


Les hele debatten