Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om å bekrefte at det er legitimt og ønskelig at offiserer engasjerer seg i en samfunnsdebatt om langtidsmeldingen for Forsvaret

Datert: 06.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Stortinget skal i løpet av våren behandle den nye langtidsmeldingen for Forsvaret. Vi er da tjent med en samfunnsdebatt med innspill fra ulike miljøer, ikke minst fra Forsvaret selv. Det råder, etter de signaler som er gitt, en viss usikkerhet blant offiserer om de kan engasjere seg.

Kan statsråden her bekrefte at det er legitimt og ønskelig at offiserer engasjerer seg i en slik debatt?


Les hele debatten