Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Om å dekke norske ryggpasienters behandlingskostnader i utlandet inntil et tilbud ved et nasjonalt kompetansesenter er bygd opp i Norge

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Mange ryggpasienter med kompliserte tilstander som krever spesialisert behandling mangler tilbud i Norge. Mange blir derfor uføretrygdet i ung alder. Stadig flere reiser til Sverige for å få behandling.

Vil helseministeren gå inn for å dekke de behandlingskostnader norske ryggpasienter har hatt og vil få i utlandet, inntil et mer spesialisert tilbud ved et nasjonalt kompetansesenter er bygget opp i Norge?


Les hele debatten