Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om opplysninger om at det i forhandlingene om MAI-avtalen er et forslag om å avtalefeste visse grunnleggende minstestandarder for miljø. (Trukket tilbake)

Datert: 12.03.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): I spørretimen 11. mars 1998 opplyste statsråden i sitt svar om MAI-avtalen at det er et forslag i forhandlingene om å avtalefeste visse grunnleggende minstestandarder på miljø. I det offisielle utkast til avtaletekst foreligger det ikke et slikt forslag.

Hvilke opplysninger bygget statsråden på da hun redegjorde for forslaget om slike minstestandarder?


Les hele debatten