Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til helseministeren

Om å ta initiativ til at kiropraktorer gis anledning til å henvise pasienter til spesialist/sykehus og rekvirere fysikalsk behandling

Datert: 12.03.1998
Besvart: 18.03.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Norske kiropraktorer skal i henhold til kiropraktorforskriften stille diagnose og er i den forbindelse gitt anledning til å rekvirere for eksempel røntgenundersøkelse. Gjennom retten til å stille diagnose må man forutsette at kiropraktorer også på egen hånd er i stand til å vurdere hvilken behandling som er best for pasienten.

Vil helseministeren ta initiativ til at kiropraktorer gis anledning til å henvise pasienter til spesialist/sykehus og rekvirere fysikalsk behandling?


Les hele debatten