Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at statstilskuddsordningen for barn i skolefritidsordningen medfører at Ski kommune vil fjerne tilbudet om todagersopphold

Datert: 12.03.1998
Fremsatt av: André Kvakkestad (FrP)
Besvart: 18.03.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Statstilskuddsordningen i skolefritidsordningen for barn i skolefritidsordningen (SFO) medfører at Ski kommune vil fjerne tilbudet om todagersopphold i SFO. Dette er et tilbud som mange familier ut ifra blant annet ønsket om størst mulig samvær med sine barn finner mest hensiktsmessig. Kommunen ønsker at foreldrene enten tar et tredagerstilbud for å få mer statstilskudd, eller at foreldrene ikke benytter tilbudet.

Mener statsråden at dette er en heldig konsekvens av tilskuddsreglene, og vil han foreta seg noe i saken?


Les hele debatten